Wednesday, September 19, 2012

ARSENALE DELLE APPARIZIONI


El 5 de octubre presentem al festival VAD dins de Temporada Alta de Girona la nova versió de Pseudo.

Poc em pensava quan a finals del 2009 la Vanessa Vozzo em va proposar d'aplicar a un ajut a la regió de Turí per produir una nova performance que encara avui, setembre de 2012 estaria treballant en el moll del projecte.
Vanessa Vozzo i Antonio Pizzo, ambdós de Officine Sintetiche una organització torinesa, em convidaven a prendre com a tema l’últim i inacabat text de Luigi Pirandello I Giganti della Montagna. El cas es que finalment la proposta va sortir i la primera meitat de 2010 vaig anar per feina. L'Estratègia de producció que conjuntament varem seguir Officine Sintetiche i jo va ser la de produir un espectacle amb dos actors italians que vestits amb una simplificació del dreskeleton, dialogarien i interactuarien amb les imatges de una gran pantalla que hauria de funcionar com a teló de fons d’un escenari. L’obra es va estrenar amb el nom de Cotrone i es va presentar a finals del 2010 al festival Prospettiva de Turí i a Temporada Alta de Girona. Després un seguit de desacords entre les parts productores italianes va fer que l’espectacle, que era pensat per ser presentat, inicialment al mercat italià, no tingués continuïtat. 


L’esforç per portar a terme Cotrone va ser gran i algunes de les seves idees em semblaven fértils. De manera que al 2011 vaig fer una seqüela al voltant de Diamante, un dels personatges de Controne, utilitzant-lo com a argument pel film el Peix Sebastiano.Vaig reprendre Cotrone i el seu origen I Giganti della Montagna aquest any amb PSEUDO la performance mecatrònica que he estrenat al mes de Juliol al Festival Grec de Barcelona. En aquesta nova lectura no nomes considero la vida dels personatges de la companyia de Ilse després del tercer i ultim acte, tema que hem va servir per desenvolupar Cotrone, sinó que poso en joc els personatges de la tribu del mag Cotrone. Així PSEUDO fa una nova posta en escena de les histories de Cotrone i n'afegeix de noves. A mes dels personatges de la companyia de Ilse: Bataglia, Diamante, Cromo, etc... que configuren, un possible quart acte, afegeixo Quaqueo,Milordino, Duccio Doccia, Mara Mara... que expliquen una mena acte zero. Es ha dir una abans i desprès del text de Pirandello.
Cotrone, el Peix i Pseudo estableixen un cicle que gira al voltant de la figura del mag Cotrone i sobre tot del Arsenale delle Apparizioni (Arsenal de les Aparicions). D'una manera molt sinòptica l' Arsenale reflexiona sobre les possibilitats creatives i narratives de la llanterna màgica, el cinematògraf i les noves formes de projecció digital, en una mena de anar endavant i endarrere, i considerant-ne totes les possibilitats.
Així doncs es podria dir que em trobo en el cicle del Arsenale delle Apparizioni un cicle que conserva l'interés pel dibuix com a el cicle de les Membranes (2006/09), però que profunditza en la narració, tant en la seva vesant interactiva com seqüencial, i en les seves possibilitats expressives. De fet Cotrone, el Peix Sebastiano i Pseudo participen de la paraula com àmbit fonamental en la emergència narrativa sofisticant el gènere de conferencia/ficció iniciats amb Transpermia (2004) i Protomebrana (2006).
Les obres del cicle del Arsenale utilitzen, com quasi totes les meves obres anteriors, l'estratègia del micro-relat, petites històries, contes curts que s'encadenen sota l'excusa de una mena de meta-relat. El descobriment aquest estiu del mangaka Osamu Tezuka i la lectura de les seves obres Adolf i Buda, m'ha obert els ulls a noves estratègies per intentar portar el meta-relat mes lluny. Aquest és doncs un dels temes sobre els que treballo ara mateix.

Fotografia per Carles Rodríguez